22 بهمن سبز خواهد بود. یا با حضور ما، یا با لباس شما!


بگذار بترسند. بگذار از حضور ما، بترسند. چه در خانه باشیم و چه در خیابان. فقط نفس وجود ما سبزهاست که آنان را می‌ترساند. با شما هستم ای شغالان ولایتمدار. ما 22 بهمن را سبز خواهیم کرد، اگر چماق‌هایتان را به اهتزاز در نیاورید. اگر می‌خواهید در خانه بمانیم، باید در تمام خیابان‌ها حاضر باشید. با کلاهخود و چماق. تا ما تصاویرتان را در عالم پخش کنیم آبروی نداشته‌تان را که رهبرتان گفت «مختصر» است بیشتر ببریم. بدانید که اگر غفلت کنید و نیایید، ایران را سراسر سبز می‌کنیم. 22 بهمن سبز خواهد بود. یا با حضور ما، یا با لباس شما!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر