انتخابات آزاداگرچه بنا به فرمایش مقام معظم رهبری ما حق نداریم اسم «انتخابات آزاد» را به زبان بیاوریم. ولی هیچ منعی وجود ندارد که راجع به آن پست وبلاگ بنویسیم، شعر بگوئیم یا هر کار دیگری که دلمان خواست بکنیم. راستش من تا همین چند وقت پیش اصلا نمی‌دانستم انتخابات آزاد چیست. همیشه هم درمانده بودم که منظور مقام معظم رهبری از واژه «دشمن» که درصد زیادی از اغلب سخنرانی‌های ایشان را به خود اختصاص داده است چیست؟ اما امروز می‌دانم که منظور از دشمن درواقع یک موجودی به نام «انتخابات آزاد» است. با بیانیه نمایندگان محترم مجلس هم پی بردم که یک ارتباط تنگاتنگی بین «فتنه» و «انتخابات آزاد» وجود دارد. این سخنان مقام معظم رهبری نکات آموزنده زیادی برای من داشت. تازه فهمیده‌ام که تاکنون سی و چهار بار در انتخابات آزاد شرکت کرده‌ام. یا مثلا پی برده‌ام که در سال 1388 شخصی به نام «ندا آقاسلطان» اصلا کشته نشده، بلکه «انتخابات آزاد» شده. یعنی فردی به اسم «عباس کارگر جاوید» خیلی «آزادانه» ندا آقاسلطان رو «انتخاب» کرده و تفنگش رو به سمت اون شلیک کرده. حتی با این حساب میشه گفتتا به حال، خیلی بیش از 34 «انتخابات آزاد»  داشته‌ایم. یعنی دست کم فقط در سال 1388 صدها  «انتخابات آزاد» منجر به مرگ یا جراحت و هزاران انتخابات آزاد منجر به بند 209 و دو الف و 350 فقط در تهران اتفاق افتاده.