فطریه سبزمان را در صندوق کمیته امداد نیاندازیم

از چند روز مانده به عید فطر، صندوقهای صدقات وابسته به کمیته امداد، دهان گرسنه شان را باز می کنند تا پول بی زبان ما را بگیرند و به دختران ونزوئلایی بدهند.
بنابراین برای پرداخت فطریه به خاطر داشته باشید که به هیچ عنوان نباید فطریه سبزمان را در صندوق کمیته امداد بیاندازیم.
راههای جایگزین پیشنهادی من این هاست
1- پرداخت فطریه مستقیما به نیازمند
2-پرداخت به حساب اعلام شده از سوی علیرضا بهشتی برای کمک به آسیب دیدگان حوادث اخیر
3- پرداخت به دفاتر نمایندگی مراجع معتبر مانند آیت الله صانعی، آیت الله منتظری، آیت الله موسوی اردبیلی
4-پرداخت به شماره حساب هایی که در سایتهای مراجع به این منظور اعلام شده است
5-پرداخت به موسسات خیریه غیر دولتی و خصوصی (یکی از معتبر ترین این مراکز که به سرپرستی کودکان یتیم اشتغال دارد انجمن مددکاری امام زمان با بیش از 40 سال سابقه است. تلفن: 88906061)