از مصلحی متشکریم! لطفا ایشان باز هم به عنوان رسانه جنبش عمل کنند.

از وزیر اطلاع رسانی جنبش (وزیر اطلاعات سابق و مصلحی اسبق) متشکریم که نمایندگان رسمی رهبران جنبش را به همه مردم معرفی کردند. از این لحظه به بعد و در غیاب رهبران شجاع جنبش، فقط به مجتبی واحدی و اردشیر امیرارجمند گوش می‌کنیم!

سخنان مهم وزیر بی اطلاع دولت مموتی:
امیرارجمند، بیانیه های موسوی را تنظیم می کرده، ارتباط او با نفاق روشن است. سال گذشته، دستگیر شده و پس از آن رافت اسلامی شامل حالش شده، و پس از ازادی با طراحی منافقین از کشور خارج و به فرانسه رفته

انجا برادرش او را مدتی در منزلش مخفی کرده، از همانجا هم بیانیه های موسوی را او طراحی می کرده است

و اما ، کروبی بحث جدی دارد ، با توجه به تعداد رای این ادم و مجموعه ی اطراف ایشان که اصلا تکبر، نخوت و خود بزرگ بینی شان به گونه است که هیچ کس را تحمل نمی کنند. اینها از ساده لوحی این بابا سواستفاده می کند و علنا اعلام می کنند من به ایشان رای ندادم

یه آدمی که با این ادم همراهه ، اسمش مجتبی واحدی است . او کیست؟ ایشان کسی است که او مدتها قبل از فتنه رفت و امد مهمی به امریکا و انگلیس داشته. این ادم هنوز مرتبط است با اینها (کروبی).

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر