آیت الله بیات زنجانی چند روز پیش فتوی ای داده که خواندن آن را به همه پیشنهاد می کنم. برای راحتی کار شما من متن را خلاصه کردم و نکات مهم این فتوی را برایتان نوشتم.
1-بانوان مرتد هرگز نباید اعدام شوند.
2-اعدام مرد مرتد فقط در شرایط بسیار بسیار خاصی مجاز است
3-در هر صورت به مجرد اینکه فرد مرتد توبه بکند حکم اعدام باطل می شود.
4- اگر فردی به سوی دین دیگری و یا بی دینی گرویده شود، این علمای دین هستند که باید پاسخگو باشند.
5-هر نوع اعتراض و مخالفت، محاربه نیست.
6-حکم همه محاربان اعدام نیست.
7-اگر کسی بدون قصد کشتن یا تجاوز یا تخریب و غارت و فقط برای ترساندن سلاح به دست بگیرد تا از او حساب ببرند محارب نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر