زبل خان بازی کیهان

روزنامه کیهان به خیال خودش زرنگی کرده و با دادن آدرس غلط، محل تجمع سبزها در روز عاشورا را از چندروز قبل از عاشورا؛ حدفاصل میدان انقلاب و میدان آزادی اعلام کرده است. در حالی که هیچکس هنوز اعلام نکرده که روز عاشورا قرار است کجا جمع بشیم. از کی تا حالا کیهان برای ما دایه دلسوزتر از مادر شده؟ این عجوزه که عروس هزار داماد است حتما برای ما نقشه ای کشیده. کیهان گفته قرار است ما توی خیابان آزادی جمع بشویم و آنها هم بزنند ما را لت و پار کنند. به کوری چشم کیهان من، به عنوان یک عضو کوچک و در عین حال رهبر جنبش سبز، اعلام می کنم که تا خود روز عاشورا هم نمی گویم قرار است کجا جمع شویم و پدر یزیدیان را در بیاوریم. حالا تو پدر سوخته کیهان نشین از کجا می دانی؟ نکند برای ما در خیابان آزادی سفره چلو قیمه و باتوم پهن کرده ای؟ بدهم پدر پدر پدر سوخته ات را در بیاورند؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر