سخنی با آقای نوباوه و بقیه اصولگرایان

حتما شما هم صحبتهای احمدی نژاد را در سالگرد فوت علی کردان شنیدید. اگر نشنیده اید آنها را اینجا بخوانید. اگر بازهم حالش رو ندارید فقط این چند سطر خلاصه را که برایتان می نویسم بخوانید.

برادر اصولگرا، احمدی نژاد خیلی روشن و محکم شما را عامل «پیر مکار استعمار» نامید. او گفت کردان «پشت جریان های فتنه و نفاق را به خوبی تشخیص می داد» و ارزیابی اش از شما «دست هایی» بود که «گردهم آمده بودند برای ضربه زدن به مسیر انقلاب و پاک ترین دولت انقلاب». شما از دید ایشان کسی هستید که «طراحی می کند و قربانی می گیرد.» شما ادبیاتتان «کینه و انتقام کشی» است. از دید احمدی نژاد شما «به خط مقدم انقلاب ضربه می زنید و مسیر انقلاب را دچار چالش می کنید» آقای احمدی نژاد تاکید کرده که «نوار آن جلسه کذایی» را «در آینده مورد بازبینی قرار خواهد داد» و شما را تهدید کرده که «منتظر عدالت الهی» باشید.

برادر اصولگرای من. همه ما یک سرنوشت مشترک داریم. باور کنیم که انقلاب از مسیر خود منحرف شده است. خطاب این سخنان شما هستید. نه منافقان. نه آمریکا. نه اسرائیل. شخص شما. به زودی خانواده شما نیز در خیابان کتک خواهند خورد. مانند خانواده شهید همت. به زودی شما نیز مزه انفرادی های 2 الف و 209 و 240 را خواهید چشید. به زودی شما نیز در دسته های 70 نفره در اتاق های 350 زندانی خواهید شد. در اتاقهایی که جا برای خوابیدن، نشستن و حتی ایستادن نیست.

به رهبری نظام تکیه نتوانید کرد. در آن مرحله شما هم به خواص بی بصیرت پیوسته اید. پس روی حمایت رهبری نیز نمی توانید حساب کنید. در سوابق دوستی با رهبری و دانستن اسرار مگوی نظام هم، هر چقدر پیشرو باشید قطعا از آیت الله هاشمی جلوتر نیستید. این چیزها او را هم نجات نداد. شما را هم نجات نتواند داد.

به زودی شما نیز به ما فتنه گران خواهید پیوست. شما هم ضد انقلاب نامیده خواهید شد. باورش برایتان سخت است. همانطور که برای ما سخت بود. اینکه چطور می شود با ترکش هایی بر پیکر، با سینه ای مالامال از عشق امام، با یک ریه شیمیایی، و با کوله باری از سابقه خدمت به نظام «ضد انقلاب» نامیده شد. آن هم توسط چه کسانی؟ کسانی که حتی یک روز سابقه خدمت به نظام را در کارنامه شان ندارند. کسانی که امام آنها را هیچ وقت به حضور نپذیرفت. کسانی که فقط و فقط غوغا سالارند.

خیلی زود شما نیز به سرنوشت من اصلاح طلب دچار خواهید شد. خیلی خیلی زود. اگر قرار است فکری برای نجات خودتان بکنید، وقتش همین الان است.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر