گزارش لحظه به لحظه از خیابان های تهران در روز عاشورا


در پی سرکار گذاشتن کنیزکان رهبری(بسیجیان سابق) توسط سبزها در سایت بالاترین، حدود 1313 نفر از این کنیزکان با استعداد تعدادی چفیه «made in china» و باتوم های روسی، چند هلیکوپتر از کار افتاده و تعدادی وانت برای زیر گرفتن مردم، امروز عاشورای 1389 به خیابانهای تهران هجوم بردند. یکی از این کنیزکان که به سنجد(بسیجی دهن گشاد سابق) معروف بود، مقادیری عربده غیورانه کشید و به همین مناسبت خشتک اش پاره شد. در پی این اقدام یکی دیگر از این کنیزکان رهبری از فرمانده خود که «خانم مدیر»(حاجی سابق) نامیده می شد پرسید: «حاجی؟ پس چی شد؟ این سبز ها که نیومدن! فکر می کنی میان؟ یا سر کار رفته ایم؟» به گزارش خبرنگار ما خانوم رئیس در پاسخ به این بسیجی سخت کوش پاسخ داد:«نه بابا، فکر کنم امروز هم سر کار رفتیم. بدبختی اینه که اگه ما نیایم، اونها میان. برای همین هم مجبوریم حتما بیاییم و سر کار بریم.» در همین راستا گروهی از سبزها که در منازل گرم خود، پای اینترنت نشسته بودند در حالی که سرود «میخ نشو، چکش نداریم» را می خواندند اعلام کردند که «اگه مردی، یه دفعه هم نیا» در پایان مراسم عاشورای حسینی که بدون حضور مردم و عزاداران تشکیل شد، کنیزکان رهبری(بسیجیان سابق) در حالی که مانند فلان حلاج ها سگ لرز می زدند، دست از پا درازتر به قرارگاه هایشان برگشتند.

۱ نظر: